i
More info?See FAQ
Interested?
Keep updated!

Alle informatie op deze website – www.wonderwoods.com – wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Wonderwoods Development maakt gebruik van alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten, met betrekking tot de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden van informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen, te bewerken of op enige wijze openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Wonderwoods Development.

 

Alle gebruikte afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Deze en de gegeven afmetingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken. Met name de uiteindelijke eindproducten kunnen afwijken van de op onze website getoonde afbeeldingen. Alle afbeeldingen, foto’s en afmetingen zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor, noch om deel uit te maken van een contract. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat de informatie op deze website juist of volledig is.

 

Wonderwoods Development neemt geen enkele verplichting op zich om enige partij op de hoogte te stellen of te informeren over ontwikkelingen of veranderingen die zich voordoen na de datum van dit document en die de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk onwaar of onnauwkeurig maken.

 

Wonderwoods Development geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie op deze website. Elke actie die u onderneemt naar aanleiding van de informatie die u op deze website – www.wonderwoods.com– vindt, is strikt op eigen risico.

 

Wonderwoods Development is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en/of schade in verband met het gebruik van onze website. Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door het volgen van hyperlinks naar dergelijke externe sites. Hoewel wij ernaar streven om alleen kwalitatieve links naar nuttige en ethische websites aan te bieden, hebben wij geen controle over de inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites te vinden is. De eigenaars van de site en de inhoud ervan kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en dit kan gebeuren voordat we de mogelijkheid hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is geworden.

 

Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites een ander privacybeleid en andere voorwaarden kunnen hebben die buiten onze controle vallen. Controleer het privacybeleid van deze sites en hun ‘Servicevoorwaarden’ voordat u zaken doet of informatie uploadt.

 

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

 

Update

Mochten we dit document updaten, aanpassen of wijzigingen aanbrengen, dan zullen deze wijzigingen hier prominent worden vermeld.