i
More info?See FAQ
Interested?
Keep updated!

PRIVACY STATEMENT – WWW.WONDERWOODS.COM

This Privacy Statement relates to the processing of personal data of visitors of the website www.wonderwoods.com of Wonderwoods Development B.V. Wonderwoods Development B.V. is a member of G & S Vastgoed B.V. We, G & S Vastgoed B.V., respect the privacy of the visitors of our website and handle your personal data carefully. In doing so we comply with the applicable laws and regulations in the field of the privacy.

 

G & S Vastgoed B.V. is a member of Royal VolkerWessels N.V. It is possible that your personal data are processed by VolkerWessels or one of its operating companies (hereinafter: VolkerWessels).

 

In this Privacy Statement we inform you about the way in which we process your personal data.

1

Introduction

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.wonderwoods.coml van Wonderwoods Development B.V. Wij, Wonderwoods Development B.V., respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

 

Wonderwoods Development B.V. is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).

 

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

2

Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • versturen van nieuwsbrieven;
 • versturen van vacaturealerts;
 • aanmelding voor events;
 • het bestellen van artikelen via onze website;
 • in behandeling nemen van vragen en klachten;

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • cookies

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • telefoon nummer

3

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

4

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

5

Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Wonderwoods Development B.V., te bereiken via news@localhost. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

 

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;
 • Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

7

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8

Cookies

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

Permanente cookies
Met een permanente cookie kunnen we u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Daarom kan de website worden afgestemd op uw voorkeuren. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dat door middel van een cookie onthouden. Als gevolg hiervan hoeft u uw voorkeuren niet te herhalen, tijd te besparen en een aangenamer gebruik van onze website te maken. Via de instellingen van uw browser kunt u permanente cookies verwijderen.

 

Sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen we zien naar welke delen van de website u heeft gekeken tijdens uw bezoek. Daarom kunnen we onze service zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.


Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics” -service. We gebruiken deze dienst om rapporten bij te houden en te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken om onze website te verbeteren en optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google hier wettelijk toe verplicht is, of alleen als derden de informatie namens Google verwerken. Dit valt buiten onze controle. De informatie die Google verzamelt, wordt zo anoniem mogelijk gemaakt.

 

Pixel-tags
Onze website kan “pixeltags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “trackingpixels” of “webbakens”) of andere vormen van gegevensverzameling gebruiken om het gebruik van de website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Technische en statistische gegevens zijn het IP-adres, bezoektijden, user-agent-strings, browsertype, monitorgroottes, enz. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven wordt gebruikt. Eventueel kunnen pixeltags ook door externe dienstverleners worden geplaatst om via internet voor ons advertenties te verzorgen. Deze serviceproviders kunnen anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) over het bezoek aan onze website verzamelen.

 

Knoppen social media
Op de website zijn buttons gemaakt om pagina’s of delen te kunnen promoten op social media kanalen, zoals; Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons zijn stukjes code van de social media zelf en gebruiken een cookie. Deze cookie onthoudt dat u bent ingelogd, op deze manier hoeft u niet opnieuw in te loggen om iets te delen. Om te zien wat ze doen met de persoonsgegevens die ze met deze code verkrijgen, raden we u aan om de privacyverklaringen van de relevante socialemediakanalen te lezen (die regelmatig kunnen veranderen).

 

Nieuwsbrief
Voor nieuwsbrieven is het gebruik van trackingpixels mogelijk. Met een tracking pixel is te zien of een e-mail is geopend. De gegevens van de trackingpixel worden door ons gebruikt om onze website en onze nieuwsbrieven te optimaliseren.

9

Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

10

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 20 april 2020.

11

Contact/ vragen

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met news@localhost.

HUUR OF KOOP

Ontdek je plek in een wondere wereld vol flora en fauna. Ontspan, kom tot rust en geef je over aan het ritme van de natuur.